Home / Khách Hàng / Khôi phục toàn bộ dữ liệu HDD Seagate laptop bad nặng

Khôi phục toàn bộ dữ liệu HDD Seagate laptop bad nặng

Khôi phục toàn bộ dữ liệu HDD Seagate laptop bad nặng
Rate this post

Khôi phục toàn bộ dữ liệu HDD Seagate laptop, Model: ST500LT012. Ổ cứng Seagate laptop 500Gb tình trạng khi mang tới bị Bad nặng. Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra và bàn giao toàn bộ dữ liệu cho Anh Đức – 0966336690 vào Ngày 02/11/2015.

 

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016Rate this post – (31/03/2016).  cứu dữ liệu ổ cứng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *