Home / Khách Hàng / Cứu dữ liệu máy MAC mất dữ liệu

Cứu dữ liệu máy MAC mất dữ liệu

Ngày 23/09/2015 Cứu dữ liệu máy MAC cho anh Quang – 0913216898. Ổ cứng 500GB. Tình trạng: ổ bị mất dữ liệu. Công ty đã hoàn trả toàn bộ dữ liệu đã khôi phục lại cho Anh Quang.

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016

0.0 00 – (31/03/2016).  cứu dữ liệu ổ cứng cho khách hàng – 0975946242. Ổ cứng Western …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *