Home / Khách Hàng / Cứu dữ liệu ổ cứng Laptop chết cơ đã can thiệp

Cứu dữ liệu ổ cứng Laptop chết cơ đã can thiệp

Cứu dữ liệu ổ cứng Laptop chết cơ đã can thiệp
Rate this post

Ngày 23/09/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng Laptop Seagate cho anh Hưng – 0985812766. Ổ cứng Laptop Seagate 160G chết cơ đã tháo cơ can thiệp nơi khác không thành công

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016Rate this post – (31/03/2016).  cứu dữ liệu ổ cứng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *