Home / Khách Hàng / Phục hồi dữ liệu HDD laptop Hitachi mất dữ liệu

Phục hồi dữ liệu HDD laptop Hitachi mất dữ liệu

Phục hồi dữ liệu HDD laptop Hitachi mất dữ liệu
Rate this post

Phục hồi dữ liệu HDD laptop Hitachi. Dữ liệu được bàn giao lại cho Anh Thanh – 0977270794 vào ngày 31/01/2015. HDD laptop Hitachi 250G mang tới công ty trong tình trạng mất dữ liệu.

 

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016Rate this post – (31/03/2016).  cứu dữ liệu ổ cứng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *