Home / Khách Hàng / Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy bàn kêu lạch cạch

Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy bàn kêu lạch cạch

Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy bàn kêu lạch cạch
Rate this post

Ngày 23/07/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy bàn cho anh Trung – 0904988363. Ổ cứng Western 80Gb (Model: WD800JD). Tình trạng ổ cơ kêu lạch cạch bàn giao đầy đủ dữ liệu cho Anh Trung vào ngày 23/07/2015

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016Rate this post – (31/03/2016).  cứu dữ liệu ổ cứng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *