Home / Khách Hàng / Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung cơ kêu lạch cạch

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung cơ kêu lạch cạch

Ngày 13/07/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung cho anh Tùng – 0944937XXX. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161GJ) cơ kêu lạch cạch. Khách hàng yêu cầu ẩn thông tin

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016

0.0 00 – (31/03/2016).  cứu dữ liệu ổ cứng cho khách hàng – 0975946242. Ổ cứng Western …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *