Home / Khách Hàng / Lấy lại dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung bad sector

Lấy lại dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung bad sector

Ngày 10/07/2015 Lấy lại dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung cho anh Sơn – 0989095551. Ổ cứng Samsung 200Gb (Model: HD200HJ) bad sector

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016

0.0 00 – (31/03/2016).  cứu dữ liệu ổ cứng cho khách hàng – 0975946242. Ổ cứng Western …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *